Tư vấn thiết kế nhà xưởng RCJ- VSIP 2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH RJK Việt Nam
Địa điểm: VSIP 2, Bình Dương
Hạng mục: Tư vấn thiết kế kết cấu, Nội Thất
Thời gian hoàn thành: 2 tháng