Tư vấn thiết kế nhà xưởng Thanh Long

Chủ đầu tư: Công ty Xuất nhập Khẩu Thanh Long
Địa điểm: Đại lô Độc Lập, KCN VSIP 1, Bình Dương
Hạng mục: Tư Vấn thiết kế Kết cấu
Thời gian hoàn thành: 2017