Tư vấn thiết kế nhà Anh Duyên

Chủ đầu tư: Mr Duyên
Địa điểm: Bà Rịa, Vũng Tàu
Hạng mục: Tư vấn thiết kế
Thời gian hoàn thành: 2017