Tư vấn thiết kế nhà anh Nam

Chủ đầu tư: Mr Nam
Địa điểm: Tp. Vinh, Nghệ an
Hạng mục: Tư vấn thiết kế
Thời gian hoàn thành: 2018