Tư vấn thiết kế Nhà Chị Loan

Chủ đầu tư: Miss Loan
Địa điểm: Hoàng hoa Thám, Vũng tàu
Hạng mục: Tư vấn thiết kế
Thời gian hoàn thành: 2018