Thi công quán cà phê Gold’s house- Đăk Nông

Chủ đầu tư: Anh Quang
Địa điểm: 13 Bà triệu, thị trấn Đăk Miln, Tỉnh Đăk Nông
Hạng mục: Kết cấu thép- Hoàn thiện
Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2018