Tư vấn Thiết kế quán coffee DISCOVERY

Chủ đầu tư: Mr Thiện
Địa điểm: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Hạng mục: Tư vấn thiết kế Kết cấu
Thời gian hoàn thành: 2018