Tư vấn Thiết kế STAR BAR

Chủ đầu tư: Mr Tuấn
Địa điểm: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hạng mục: Tư vấn thiết kế Nội Thất
Thời gian hoàn thành: 2017