Tư vấn thiết kế Home Stay

Chủ đầu tư: Mr Bảo
Địa điểm: Đà Lạt, Lầm Đồng
Hạng mục: Tư vấn thiết kế kết cấu
Thời gian hoàn thành: 2017