Tư vấn thiết kế nhà Mái Thái

Chủ đầu tư: CHị Chí
Địa điểm: Đức Huệ,Long An
Hạng mục: Tư Vấn thiết kế
Thời gian hoàn thành: 12/2018